080.9694.2014 or 090.6055.7802
vietnamfoodjapan@gmail.com
FREE SHIP quanh ga NISSHIN và GA MIYAHARA

Tin tức

Câu hỏi trang chủ

- Làm sao để gọi quốc tế khi đã nhận thẻ Vietnam?
- Thẻ Vietnam có thể gọi đến những quốc gia nào?
- Cách gọi quốc tế như thế nào?
- Mỗi thẻ Vietnam có thể sử dụng được trong bao lâu ?
- Thẻ của tôi còn tiền, tôi có thể nạp thêm vào không?