080.9694.2014 or 090.6055.7802
vietnamfoodjapan@gmail.com
FREE SHIP quanh ga NISSHIN và GA MIYAHARA

Sản phẩm

Sản phẩm / Bún phở, mì ăn liền, gạo

STT Ảnh Sản phẩm Đơn vị tính Giá tiền Số lượng ---
1 hinh dai dien Bánh phở hảo hạng Gói 250
2 hinh dai dien Bún bò Huế Gói 320
3 hinh dai dien Bùn gạo hoa hồng Gói 250
4 hinh dai dien Bún Safoco Gói 230
5 hinh dai dien Gạo nếp Gói 1 Kg 500
6 hinh dai dien Gạo nếp cẩm Gói 1 Kg 1,050
7 hinh dai dien Hủ tiếu bột lọc Gói 250
8 hinh dai dien Mì cung đình Gói 110
9 hinh dai dien Mì gạo chũ Gói 0,5 Kg 350
10 hinh dai dien Mì tôm hảo hảo Gói 100
11 hinh dai dien Mì tôm Omachi Gói 120
12 hinh dai dien Miến dong Hà Nội Gói 0,5 Kg 680
13 hinh dai dien Phở gà Gói 110
14 hinh dai dien Phở xưa nay Gói 0,5 Kg 380
15 hinh dai dien Vina phở Gói 250