080.9694.2014 or 090.6055.7802
vietnamfoodjapan@gmail.com
FREE SHIP quanh ga NISSHIN và GA MIYAHARA

Chi tiết sản phẩm

anh dai dien

Ngũ vị hương Hoàng Thịnh

Đồ gia vị
Gói

50