080.9694.2014 or 090.6055.7802
vietnamfoodjapan@gmail.com
FREE SHIP quanh ga NISSHIN và GA MIYAHARA

Chi tiết sản phẩm

anh dai dien

Giò lụa

Món ăn truyền thống
Cái

1,000